Page:Sibu Congkan0257-鮑彪-戰國策校注-8-3.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 閔爲宣王蘇代為蘇秦事時不合如此者甚衆得為後人傳録之誤至於此章引栗腹之事說聊城

 之將則非後人謬矣盖好事者聞約矢之說惜其書不存擬爲之以𥙷亡而其人意氣横溢肆筆而

 成不暇撿校細處太史公亦愛其千里而畧其牝牡驪黄至于今二千𡻕莫有知其非者也又按燕

 昭二十八年書齊之不下者惟聊莒即墨聊即聊城也徐廣注此栗腹事去長平十年而不論其在

 聊城事後蘇氏古史亦因之䟽矣故備論之正曰魯仲連說燕將下聊城史不著年其書引栗腹之

 敗此亊在其後故通鑑大事記載於秦孝文元年燕王喜五年齊王建十五年自赧王三十一年

 燕率五囯伐齊閔王死襄王立三十六年燕昭王卒明年惠王立越武成王孝王而至王喜凢三十

 四年此盖二事誤亂為一自燕攻齊止殺𮪍刼二十五字或他䇿脫簡而𥘉燕將止讒之十一字亦

 他本所無也且單由即墨起七十餘城即復爲齊不聞聊城尚為燕守以齊之事𫝑豈有舎之三十

 餘年而不攻單之兵力三十餘年而不能下歟今曰攻之𡻕餘不下可見爲此時燕將守聊城事也

 史稱毅破齊不下者獨莒即墨單縱反間亦言二城而燕丗家書聊莒即墨䇿亦有三城不下之言