Page:Sibu Congkan0260-鮑彪-戰國策校注-8-6.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 君必窮爲君計者勿攻便補曰魏昭王十三年兵至大梁即取魏安城

 之役安𨤲王二年秦魏冉伐魏走芒卯入北宅遂圍大梁魏割温以和二役皆冉相時而敗芒卯則

 冉將以伐此䇿當在其時大事記載須賈說穰侯云云攻而不㧞秦兵必罷陶邑必亡前功必棄矣

下註此章謂與須賈同一術亦以爲此年事矣然秦攻取剛壽在秦昭三十六七年後此數年而䇿

已云得剛夀而又不可曉也當考○宛穣廣陶說見趙䇿○許鄢陵魏地見前秦得其地不知何時

白珪魏人孟子稱之趙岐以爲周人非也盖至是三四十年矣正曰秦昭王𥘉年魏冉已用事則芉 -- or 𦍋 ?

戎之貴巳乆十二年而當魏昭元年則其𥘉年猶與魏襄相及正孟子時也趙岐以爲周人何以知

其非也但戰國人姓名多偶同者鮑以在魏䇿中而即爲魏人謬矣又按燕䇿白珪逃於秦則甞仕

秦新序孟甞君問白珪恐亦此時史白珪傳首云當魏文侯時李克務盡地力而白珪樂觀時変後

復引圭之言曰吾治生産如孫呉用兵商鞅行法則其人在鞅後首句特與李克對論非言其丗也

以二十取一語孟子正欲以其貨殖之術施之國家者也又新序記白珪戰亡六城爲魏取中山白