Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 决事不當(⿱艹石)水固爭不能得輙曰當奉陪

 贖銅耳巳而果爲朝廷及上司所駮州官

 皆以贖論知州愧謝已而復然前後如此

 數矣有冨民家小女奴逃亡不知所之奴

 父母訟於州命録事叅軍鞫之録事甞貸

 錢於冨民不獲乃劾冨民父子數人共殺

 女奴棄屍水中遂失其屍或爲元謀或從

 而加功罪皆應死冨民不勝榜楚自誣服

 具上州官審覆無反異皆以爲得實(⿱艹石)

 獨疑之留其獄數日不决録事詣若水㕔