Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 退之道以感動人主遂貽 上之輕鄙將

 以滿𡻕移疾遂草章求解職㑹晏駕不果

上及 今上之初年再表遜位乃得請

公美風神有器識能斷大事事繼母以孝聞

風流儒雅善談論尤輕財好施所至推誠

待物委任僚佐緫其綱領無不稱治汲引

後進推賢重士胷中豁如也