Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 公當方面𭔃則詠不敢辭王文正公遺事

元城先生論夲朝名相最得大臣體者惟李

 沆丞相或曰何以明之先生曰李丞相毎

 謂人曰沆在政府無以𥙷報國家但諸處

有人上利害一切不行耳此大似失言然

有深意且 祖宗之時經變多矣故所立

法度極是穩便正如老醫看病極多故用

藥不至孟浪殺人且其法度不無小害但

其利多耳後人不知遂欲輕改此其害所

以紛紛也李丞相毎朝謁奏事畢必以四