Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 之過𨻶所爲好冨貴者不過欲多積金錢

 厚自娯樂使子孫無貧乏耳汝曹何不釋

 去兵權擇便好田宅市之爲子孫立永乆

 之業多置歌兒舞女日飲酒相驩以終其

 天年君臣之間兩無猜嫌上下相安不亦

 善乎皆再拜謝曰 陛下念臣及此所謂

 生死而肉骨也明日皆稱疾請解軍權

 上許之皆以散官就第所以尉撫賜賚之

 甚厚與結婚姻更置易制者使主親軍其

 後又置轉運使通判使主諸道錢糓收選