Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  一之二

  樞宻使濟陽曹武惠王

 王名彬字國華眞定靈壽人漢乾祐中

 𥙷成德軍牙職入周以後宫近戚歴典

 蒲𣈆軍 太祖乾德初改内客省使兼

 樞宻承旨二年征蜀以爲歸州行營都

 監師還授宣徽南院使義成軍節度使

 開寳七年十月征江南爲昇州西南路

 行營都部署明年十一月江南平以功

 拜樞宻使領忠武軍節度 太宗即位