Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   一之三

    丞相魯國范公

  公名質字文素大名宗城人後唐長興

  中登第仕𣈆爲翰林學士漢初加戸部

  侍郎周祖起兵以爲樞宻副使廣順初

  拜中書侍郎平章事世宗不豫入受頋

  命輔立恭帝 太祖受禪加兼侍中罷

  叅知樞宻乾德二年罷爲太子太傅薨

  年五十四將終戒其子無得請謚立碑

質自從仕未甞釋卷人或勉之質曰昔甞有