Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 公見周祖首建議律條繁廣輕重無據吏

 得以因縁爲姦周祖特詔詳定是爲刑統

 聞見

范質初作相與馮道同堂道意輕其新進潜

 視所爲質初知印當判事語堂吏曰當判

 之事並施籖表得以視而書之慮臨文失

 誤貽天下㗛道聞嘆曰眞識大體吾不如

 也質後果爲名相

世宗在楊州怒竇儀罪在不測范質非時求

 見世宗意其救儀將避之質趨而前曰儀