Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


范魯公嘉謀偉量時稱名相自以執政之地

 生殺𢡖舒所繫苟不能蚤夜兢畏悉心精

 慮敗事覆餗憂患畢至加之道有枉直時

 有夷險居其位者今古爲難甞謂同列曰

 人能𤾁吸三斗醇醋即可爲宰相矣沂公筆録

舊制宰相早朝上殿命坐有軍國大事則議

 之從容賜茶而退自餘除拜號令刑賞廢

 置事無巨細並熟狀擬定進入止於禁中

 親批紙尾用御印可其奏謂之印畫降出

奉行而巳由唐歴五代不改其制 國初