Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  一之四

  内翰竇公

 公名儀字可象薊州漁陽人𣈆天福中

 舉進士歷漢周爲翰林學士判河南府

 國初再入翰林乾德四年卒年五十三

 儀弟儼侃偁僖皆繼登科儼字望之漢

 史舘修撰周中書舎人國初轉禮部侍

 郎卒年四十二偁字日章周袐書郎開

 寳中拜右𥙷闕開封府判官出爲彰義

 軍節度推官 太宗即位召拜左諌議