Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 患之欲聞其過一日召儀語及普所爲多

 不法且譽儀早負才望之意儀盛言普開

 國勲臣公忠亮直社稷之鎮 帝不恱儀

 歸言於諸弟張酒引滿語其故曰我必不

 能作宰相然亦不詣朱崖吾門可保矣旣

 而召學士盧多遜多遜甞有憾於普又喜

 其進用遂攻普之短果罷相出鎮河陽普

 之罷甚危賴以勲舊脫禍多遜遂叅知政

 事作相太平興國七年普復入相多遜有

 崖州之行是其言之驗也