Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 州司馬昉歩行日十數里監者中人問其

 故曰湏後命耳 上聞之詔乗馬乃買驢

 而去三嵗徙延州别駕在延州爲生業以

 老三嵗當徙昉不願内徙後二年宰相薦

 其可大用召判兵部昉五辭行至長安移

 疾六十日中使促之行至洛陽又移疾三

 十日而後行旣至 上勞之昉曰臣前日

 知事周而已今以事周之心事陛下 上

 大喜曰宰相不謬薦人

太宗語侍臣曰朕何如唐太宗左右互辭以