Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  一之七

  丞相張文定公

 公名齊賢字師亮曹州𡨚句人後徙洛

 陽 太祖時舉賢良方正又獻十䇿皆

 報罷太平興國二年中進士第六年爲

 江南西路轉運副使召還簽書樞宻院

 事出知代州淳化二年拜吏部侍郎同

 平章事四年出知成都府咸平初復相

 坐冬至朝㑹被酒失儀免大中祥符五

 年以司空致仕七年薨年七十二