Page:Sibu Congkan0269-朱熹-五朝名臣言行錄-6-2.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  二之四

  太尉魏國王文正公

 公名旦字子明魏州人中進士第知平

 江縣通判鄭州拜右正言知制誥趙昌

 言叅知政事公其子壻也表請辭職改

 集賢殿修撰昌言罷乃復舊職 眞宗

 即位爲翰林學士咸平四年拜工部侍

 郎叅知政事景德三年遂進拜同平章

 事從封泰山祀汾隂兼玉清昭應宫使

 又爲迎奉聖像天書刻玉兖州太極觀