Page:Sibu Congkan0276-朱熹-三朝名臣言行錄-8-3.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  四之四

  集賢學士劉公

 公名敞字原父吉州臨江人中慶暦六

 年進士甲科通判蔡州召試直集賢院

 判登聞鼓院吏部南曹考功知制誥出

 知楊州徙鄆州召還糾察在京刑獄以

 翰林侍讀學士出知永興軍嘉祐八年

 召判三班院太常寺出知汝州改集賢

 院學士判南京留司御史臺熈寜元年

 卒年五十