Page:Sibu Congkan0276-朱熹-三朝名臣言行錄-8-3.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 也今二州並置金坑多聚民以鑿山谷陽

 氣損泄故隂勝而動縣官入金𡻕幾何小

 利而大害可即禁止以寜地道皇祐五年

 正月㑹靈宫災是𡻕冬至祀天南郊以三

 聖並配明年大旱公曰五行火禮也去𡻕

 火而今又旱其應在禮此殆郊丘並配之

 失也即建言並配非古宐用迭配如初詔

 其後并州議建軍爲節鎭公以星土考之

 曰昔髙辛氏之二子不相能也尭遷閼伯

 於啇丘主火而啇爲宋星遷實沉於臺駘