Page:Sibu Congkan0280-朱熹-三朝名臣言行錄-8-7.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   左丞中書門下侍郎六年拜右僕射以

   觀文殿學士知鄆州徙青州紹聖𥘉落

   職知黄州再貶光禄卿分司南京蘄州

   居住四年責鼎州團練副使新州安置

   薨年六十八

 王荆公安石𥘉秉政搜擇人才任以不次元

  公絳數以公爲言荆公一見遂器重焉擢

  爲中書檢正居月餘黙黙非所好㑹除御

  史欣然就職歸語家人曰趣裝母爲安居

  計未及陛對首上䟽論亳州獄起不正小