Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


都尉墨等從石牛道伐蜀蜀王自於葭萌拒之敗績

王遯走至武陽為秦軍所害其傅相及太子退至逢

鄉𣦸於白鹿山開明氏遂亡凡王蜀十二世 周赧

王元年秦恵王封子通國為蜀侯以陳壯為相置巴

郡以張若為蜀國守戎伯尚强乃移秦民萬家實之

 三年分巴蜀置漢中郡 六年陳壯反殺蜀侯通

國秦遣庶長甘茂張儀司馬錯復伐蜀誅陳壯 七

年封子惲為蜀侯司馬錯率巴蜀衆十萬大船舩萬

艘米六百萬斛浮江伐楚取啇於之地為黔中郡

五年恵王二十七年儀與若城成都周𢌞十二里高

七丈郫城周廻七里髙六丈臨卭城周𢌞六里髙五