Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


道 元光五年郡移治南廣 四年益州刺史任安

城武陽 孝昭元年郡治僰道後遂徙武陽至晉屬

縣五戸二萬去洛三千二百七十里東接江陽南接

朱提北接蜀郡西接廣漢王喬升其北山彭祖家其

彭䝉白虎仁於廣德寳鼎見於江溉 綏和五年又

上寳磬十六劉向以為美化所降用立辟雍而士多

仁孝女性貞專王莽改曰西順郡人不㑹更始都南

陽逺奉貢職及公孫述有蜀郡拒守述伐之郡功曺

朱遵逆戰衆寡不敵遵絆馬𣦸戰遂為述所幷而任

君業閉户費貽素隱光武帝嘉之曰士大夫之郡也

郡去成都百五十里渡大江昔人作大橋曰漢安橋