Page:Sibu Congkan0288-常璩-華陽國志-3-3.djvu/155

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尉以選爲尚書郎遷汶山太守值夷復讎失殊俗和

徙授巴東轉廣漢永嘉初進衡陽内史遇流民叛亂

攻沒長沙湘東邠輒救助賊衆𣹰盛遂破郡城𫉬邠

欲以爲主邠不許賊晝夜執守邠候其小怠夜急走

比覺已去逺収餘衆軍重安欲投湘州刺史荀眺共

圖進取㑹眺降賊邠孤軍固城賊攻圍之誓𣦸不移

遂卒城中時年六十九帝為鎭東大将軍嘉其忠節

𣦸義大使弔贈䇿曰惟永嘉七年四月己未使持節

SKchar江陽諸軍事鎭東大將軍瑯琊王睿謹遣版命

前衡陽内史楊君忠肅貞固守正不移雖危逼節義

可嘉不幸殞卒孤城甚悼之今列上尚書贈君淮南