Page:Sibu Congkan0289-酈道元-水經注-12-01.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 百六十里有市列西當大月氏大宛康居道釋氏西

 域記曰國有佛浴牀赤眞檀木作之方四尺王于宮

 中供養漢永平十八年耿恭以戊己挍尉爲匈奴左

 鹿蠡王所逼恭以此城側澗傍水自金蒲遷居此城

 匈奴又來攻之壅絶澗水恭于城中穿井深一十五

 丈不得水吏士渴乏笮馬糞汁飲之恭乃仰天歎曰

 昔貳師拔佩刀刺山飛泉湧出今漢德神明豈有窮

 哉整衣服向井再拜爲吏士禱之有頃水泉奔出衆

 稱萬歲乃揚水以示之虜以爲神遂卽引去後車師