Page:Sibu Congkan0289-酈道元-水經注-12-01.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 西太守六年爲狄道開渠引水種秔稻而郡中樂業

 卽此水也濫水又西北流注于洮水案流下近刻衍逕字洮水

 右合二水左㑹大夏川水案左近刻訛作右水出西山二源

 合舍而亂流逕金紐城南案紐近刻訛作柳下同十三州志曰

 大夏縣西有故金紐城去縣四十里本都尉治又東

 北逕大夏縣故城南地理志案志下近刻衍曰字王莽之順夏

 晉書地道記曰縣有禹廟禹所出也又東北出山注

 于洮水洮水又北翼帶三水亂流北入河地理志曰

 洮水北至枹䍐東入河是也