Page:Sibu Congkan0289-酈道元-水經注-12-01.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其地且以漢言誌䝉古山水名目往往傳訛傅㑹更不

免謬以千里則泥古而不知覈實之過也

歐陽修云灤水出炭山東北胡三省通鑑注因之其後

陳組綬職方圖攷顧祖禹方輿紀要皆從其說今攷獨

石口外無所謂炭山者惟巴延屯圖古爾山據努三云

土人名其山爲黑老山按昔人有謂濡水出黑龍山者

龍老音轉承訛黑龍山之言似不爲妄今巴延屯圖古

爾山其陽石色黝黑所謂炭山或卽指此而明統志乃

以萬全縣南之炭山當之其地距獨石三百餘里則更