Page:Sibu Congkan0289-酈道元-水經注-12-01.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


中堂事記云灤野蓋金人駐夏金蓮云云攷其地皆與

上都河屯相近失八兒秃當爲什巴爾台䝉古語泥濘

處也在上都西少北察罕腦兒當爲察罕諾爾䝉古語

白湖也在上都南少西金蓮川當在什巴爾台察罕諾

爾之間元陳孚金蓮川詩云⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾金蓮川日映山色赭

昔人建離宮今存但古瓦蓋金時于此建景明宮爲避

暑之所許安仁疏有金蓮千里之外語以距京師道里

計之亦相合又今什巴爾台少西北有和洛和山蓋卽

金史所謂曷里滸者川在其東去獨石口幾五百里其