Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/178

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 不行乃使掌故歐陽生等受尚書于徵君號曰伏生

 者也漯水又東逕鄒平縣故城北案此十一字原本及近刻竝訛作經

 古鄒侯國案古近刻訛作有舜後姚姓也又東北逕東鄒城

 北案此八字原本及近刻竝訛作經地理志案志下近刻衍曰字千乗郡有東

 鄒縣漯水又東北逕建信縣故城北案此十二字原本及近刻竝訛

 漢髙帝七年封婁敬為侯國應劭曰臨濟縣西北

 五十里有建信城案信下近刻衍侯字都尉治故城者也漯水

 又東北逕千乗縣二城間案此十二字原本及近刻竝訛作經漢高帝

 六年以為千乗郡王莽之建信也章帝建初四年