Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/180

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


始叙河流

 地理志楊虚平原之隸縣也漢文帝四年案文近刻訛作景

 以封齊悼惠王子將閭為侯國也案閭近刻訛作廬城在髙

 唐城之西南經次于此是不比也商河首受河水

 刻脱水字亦漯水及澤水所潭也案潭下近刻衍水字淵而不流世

 謂之清水自此雖沙漲填塞厥迹尚存歴澤而北俗

 謂之落里坈逕張公城西又北重源潛發案此下近刻有世謂

 之落里坈六字係衍文亦曰小漳河商漳聲相近故字與讀移

 耳商河又北逕平原縣東又逕安德縣故城南又東