Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/190

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 碣石今川流所導案所近刻訛作可非禹瀆也周定王五年

 河徙故瀆故班固曰商竭周移也案竭近刻訛作碣又以漢

 武帝元光二年河又徙東郡更注渤海是以漢司空

 掾王璜言曰往者天嘗連雨東北風案近刻作往昔天嘗連北風

 海水溢西南出侵數百里故張折云案折近刻作君碣石在

 海中蓋淪于海水也昔燕齊遼曠分置營州今城屆

 海濱海水北侵城垂淪者半王璜之言信而有徵碣

 石入海非無證矣