Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 從此始之南對蒲津闗汲冢竹書紀年魏襄王七年

 秦王來見于蒲坂闗四月越王使公師隅來獻乘舟

 始罔及舟三百箭五百萬犀角象齒焉

又南過蒲坂縣西

 地理志曰縣故蒲也王莽更名蒲城應劭曰秦始皇

 東巡見有長坂故加坂也孟康曰晉文公以賂秦秦

 人還蒲于魏魏人喜曰蒲反矣故曰蒲反也薛瓚注

 漢書曰秦世家以垣爲蒲反案漢書作秦世家云以垣爲蒲反此史記秦本

 紀語索隠曰爲當爲易蓋字訛也然則本非蒲也皇甫謐曰舜所都