Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 南濟也案此三字原本及近刻竝訛作經又東北右合菏水案菏原本及近

 刻竝訛作河下同水上承濟水于濟陽縣東世謂之五丈溝

 又東逕陶丘北地理志曰禹貢陶丘在定陶西南

 刻訛作禹貢定陶西南有陶丘陶丘亭在南墨子以為釡丘也竹書

 紀年魏襄王十九年薛侯來㑹王于釡丘者也尚書

 所謂導菏水自陶丘北謂此也菏水東北出于定陶

 縣北屈左合汜水汜水西分濟瀆東北逕濟隂郡南

 爾雅曰濟别為濋吕忱曰水決復入為氾案爾雅乃汜字音似

 與此處汜水下云取其氾愛者異道元誤引廣異名也氾水又東合于菏