Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 山重阜脩巖有草無木泉源導于南麓之下蓋稚水

 濛流耳又西南夾岸連山聯峯接勢劉淵族子曜嘗

 隱避于管涔之山案避近刻作居夜中忽有二童子入跪曰

 管涔王使小臣奉謁趙皇帝獻劒一口置前再拜而

 去以燭視之劒長二尺光澤非常背有銘曰神劔御

 案御上近刻有服字除衆毒曜遂服之劔隨時變爲五色也後

 曜遂爲胡王矣汾水又南與東西温溪合水出左右

 近溪案近刻脱左字聲流翼注水上雜樹交䕃雲垂煙接自

 是水流潭漲波襄轉泛又南逕一城東憑墉積石側