Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 其水又東流出城又合成一川也又東澄而爲渚渚

 水東南流案近刻訛作沁水東南涓注拘澗水又東入白渠又東

 故瀆出焉一水東為澤渚曲梁縣之雞澤也國語所

 謂雞丘矣東北通澄湖白渠故瀆南出所在枝分右

 出即邯溝也歴邯溝縣故城東蓋因溝以氏縣也地

 理風俗記曰即裴城西北二十里有邯溝城故縣也

 又東逕肥鄉縣故城北竹書紀年曰梁惠成王八年

 伐邯鄲取肥者也晉書地道記曰太康中立以隸廣

 平也渠道交徑互相纏縻與白渠同歸逕列人右㑹