Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 延平也案平近刻訛作年

又東北過曲周縣東又東北過鉅鹿縣東

 衡漳故瀆東北逕南曲縣故城西地理志廣平有南

 曲縣案近刻訛作曲周縣應劭曰平恩縣北四十里有南曲亭

 故縣也又逕曲周縣故城東地理志曰漢武帝建元

 四年置王莽更名直周余按史記大將軍酈商以高

 祖六年封曲周縣為侯國又考漢書同案近刻訛作史記同

 知曲周舊縣非始孝武嘯父案近刻訛作蓋商冀州人在縣

 市補履數十年案近刻脱十字人奇其不老求其術而不能