Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 作朝歌之音朝歌者歌不時也故墨子聞之惡而迴

 車不逕其邑論語比考讖曰案近刻訛作論撰考讖曰邑名朝歌

 顔淵不舍七十弟子揜目宰予獨顧由蹙墮車案蹙近刻

 訛作蹷下同宋均曰子路患宰予顧視凶地故以足蹙之

 使墮車也今城内有殷鹿臺紂昔自投于火處也竹

 書紀年曰武王親禽帝受辛于南單之臺遂分天之

 明南單之臺蓋鹿臺之異名也武王以殷之遺民封

 紂子武庚于茲邑分其地為三曰邶鄘衛使管叔蔡

 叔霍叔輔之為三監叛周討平以封康叔為衛箕子