Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 十八里至淇水口是也案近刻脱也字建安九年魏武王

 于水口下大枋木以成堰遏淇水東入白溝以通漕

 運故時人號其處為枋頭是以盧諶征艱賦曰後背

 洪枋巨堰深渠高堤者也自後遂廢魏熙平中復通

 之故渠歴枋城北案枋近刻訛作楊東出今瀆破故堨案近刻作

 其堰悉鐵柱木石參用其故瀆南逕枋城西又南

 分為二水一水南注清水水流上下更相通注河清

 水盛案水有二源至此句清字止舊刻訛在㶟水注内八風谷之緇石也緇字下原本不誤

 入故渠自此始矣一水東流逕枋城南東與菀口合