Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 以文石為縁竝隱起忠孝之容題刻貞順之名廟

 前鐫石為碑獸碑石至佳左右列柏四周迷禽闇日

 院外西側有思遠靈圗圗之西有齋堂南門表二石

 闕闕下斬山累結御路下望靈泉宫池皎若圓鏡矣

 案此下近刻有羊水又東注五字係衍文如渾水又南至靈泉池枝津東

 南注池池東西百步南北二百步池渚舊名白楊泉

 泉上有白楊樹案有近刻訛作出因以名焉其猶長楊五柞

 之流稱矣南面舊京北背方嶺左右山原案近刻訛作源

 觀繡峙方湖反景若三山之倒水下如渾水又南逕