Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 闗在沮陽城東南六十里居庸界故闗名矣更始使

 者入上谷案近刻脱更始二字耿況迎之于居庸闗卽是闗也

 其水導源闗山南流歴故闗下溪之東岸有石室三

 層其户牖扇扉悉石也蓋故闗之𠉀臺矣南則絶谷

 累石為闗垣案近刻訛作址崇墉峻壁非輕功可舉山岫層

 深側道褊狹林鄣邃險案邃近刻訛作據路才容軌曉禽暮

 獸寒鳴相和羇官遊子聆之者莫不傷思矣其水歴

 山南逕軍都縣界又謂之軍都闗續漢書曰尚書盧

 植隱上谷軍都山是也案近刻脱是字其水南流出闗謂之