Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 良鄉東逕垣縣故城北史記音義曰河間有武垣縣

 涿有垣縣漢景帝中三年封匈奴降王賜為侯國王

 莽之垣翰亭矣世謂之頃城非也又東逕頃亦地名

 也故有頃上言世名之頃前河又東洛水注之水上

 承鳴澤渚渚方十五里漢武帝元封四年行幸鳴澤

 者也服䖍曰澤名在逎縣北界卽此澤矣西則獨樹

 水注之水出逎縣北山東入渚北有甘泉水注之水

 出良鄉西山東南逕西鄉城西而南注鳴澤渚案近刻脱

 渚水東出為洛水案近刻脱渚水東出為洛六字又東逕西鄉城