Page:Sibu Congkan0295-酈道元-水經注-12-07.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 逕其縣南又東北逕北宜春縣故城北王莽更名之

 為宣孱也豫章有宜春故加北矣元初三年案元初近刻訛

 作永安帝封后父侍中閻暢為侯國溱水又東北逕

 馬香城北又東北入汝汝水又東南逕平輿縣南安

 成縣故城北王莽更名至成也漢武帝元光六年

 長沙定王子劉蒼為侯國矣汝水又東南陂水注之

 案近刻脫此二字又陂訛作汶水首受慎水于慎陽縣故城南陂陂

 水兩分一水自陂北遶慎陽城四周城塹案周近刻作固

 川荀淑遇縣人黄叔度于逆旅與語移日曰子吾師