Page:Sibu Congkan0295-酈道元-水經注-12-07.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 又東南逕下桑里左迆為横塘陂又東北為青陂者

 也案青近刻訛作清下同汝水又東南逕壺丘城北故陳地

 刻訛作也春秋左傳文公九年楚侵陳克壼丘以其服于

 晉是也汝水又東與青陂合水上承慎水于慎陽縣

 之上慎陂右溝北注馬城陂陂西有黄丘亭陂水又

 東逕新息亭北案又近刻訛作於又東為綢陂陂水又東逕

 新息縣結為牆陂陂水又東逕遂鄉東南而為壁陂

 又東為青陂陂東對大呂亭春秋外傳曰當成周時

 南有荆蠻申呂姜姓矣蔡平侯始封也西南有小呂