Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 水亭漢祖為泗水亭長即此亭也故亭今有髙祖廟

 案近刻脱祖字廟前有碑延熹十年立廟闕崩禠略無全者

 水中有故石梁處遺石尚存髙祖之破黥布也過之

 置酒沛宮酒酣歌舞慷慨傷懷曰遊子思故鄉也泗

 水又東南流逕廣戚縣故城南漢武帝元朔元年

 劉擇為侯國案擇近刻訛作澤王莽更之曰力聚也泗水又

 逕留縣而南逕垞城東城西南有崇侯虎廟道淪遺

 愛不知何因而逺有此圖泗水又南逕宋大夫桓魋

 冢西山枕泗水案枕近刻訛作抗西上盡石案西上近刻訛作上而