Page:Sibu Congkan0296-酈道元-水經注-12-08.djvu/158

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 沂沂水又南逕開陽縣故城東縣故鄅國也春秋左

 傳昭公十八年邾人襲鄅盡俘以歸鄅子曰余無歸

 矣從孥于邾是也後更名開陽矣春秋哀公三年經

 書季孫斯叔孫州仇帥師城啓陽者是矣縣故琅邪

 郡治也

又東過襄賁縣東屈從縣南西流案近刻作西南流又屈南過

郯縣西

 魯連子稱陸子謂齊湣王曰魯費之衆臣甲舍于襄

 賁者也王莽更名章信也郯故國也少昊之後春秋