Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 文煩難以具載陽水又北屈逕漢城陽景王劉章廟

 東東注于巨洋後人堨斷令北注濁水時人通謂濁

 水為陽水故有南陽北陽水之論二水渾流世謂之

 爲長沙水也亦或通名之為澠水故晏謨伏琛為齊

 記竝云東陽城既在澠水之陽宜為澠陽城非也世

 又謂陽水為洋水余按羣書盛言洋水出臨朐縣而

 陽水導源廣縣兩縣雖鄰川土不同于事疑焉濁水

 又北逕臧氏臺西又北逕益城西又北流注巨淀地

 理志曰廣縣為山濁水所出東北至廣饒入巨淀巨