Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 鳳王常所屯故謂之三王城城中有故碑文字闕落

 不可復識其水屈而西南流右合大富水俗謂之大

 泌水也又西南流逕杜城西新市縣治也郡國志以

 為南新市也中山有新市故此加南分安陸縣立

 刻訛作立縣又王匡中興初舉兵于縣號曰新市兵者也

 富水又東南流于安陸界左合土山水世謂之章水

 水出土山南逕隨郡平林縣故城西俗謂之將陂城

 與新市接界故中興之始兵有新市平林之號又南

 流右入富水富水又東入于溳溳水又逕新城南永