Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/166

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 觀其所述最為究悉以親逕其地案以近刻訛作似故違衆

 說從而正之夏水又東案近刻脫夏字逕監利縣南晉武帝

 太康五年立縣土卑下澤多陂池西南自州陵東界

 逕于雲杜沌陽為雲夢之藪矣韋昭曰雲夢在華容

 縣按春秋魯昭公三年鄭伯如楚子産備田具以田

 江南之夢郭景純言華容縣東南巴丘湖是也杜預

 云枝江縣安陸縣有雲夢蓋跨川亘隰兼苞勢廣矣

 夏水又東夏楊水注之水上承楊水于竟陵縣之柘

 口東南流與中夏水合謂之夏楊水又東北逕江夏