Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 逕小城而北流注于淮淮水又東逕夏丘縣南案此九字

 原本及近刻竝訛作經又東渙水入焉水首受蒗𦿆渠于開封

 縣史記韓釐王二十一年使暴䳒救魏為秦所敗䳒

 走開封者也東南流逕陳留北又東南案近刻脫入焉至此四十

 西入九里注之案此六字脫誤未詳渙水又東南流逕雍丘

 縣故城南又東逕承匡城又東逕襄邑縣故城南故

 宋之承匡襄牛之地宋襄公之所𦵏故號襄陵矣竹

 書紀年梁惠成王十七年宋景㪨案近刻訛作公今竹書作鼓

 公孫倉㑹齊師圍我襄陵十八年惠成王以韓師敗