Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 其神化為黄熊案近刻訛作龍入于羽淵是為夏郊三代祀

 之故連山易曰有崇伯鯀伏于羽山之野者是也游

 水又北逕祝其縣故城西春秋經書夏公㑹齊侯于

 夾谷左傳定公十年公及齊平會于祝其寔夾谷也

 服䖍曰地二名王莽更之曰猶亭縣之東有夾口浦

 㳺水左逕琅邪計斤縣故城之西案計斤原本及近刻竝訛作即丘今

 地理志曰莒子始起于此後徙莒有鹽官故世謂

 之南莒也㳺水又東北逕贛榆縣北東側巨海有秦

 始皇碑在山上去海百五十步潮水至加其上三丈