Page:Sibu Congkan0299-酈道元-水經注-12-11.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 車施豹尾于道路豹尾之内為省中蓋權事應在此

 故為立廟也又孫晧亦嘗登之使將害常侍王蕃而

 以其首虎爭之案此句有脱誤裴松之引江表傳云使親近將蕃首作虎跳狼爭咋食之

 北背大江江上有釣臺權常極飲其上曰墮臺醉乃

 已張昭盡言處城西有郊壇權告天即位于此案近刻脱

 顧謂公卿曰魯子敬嘗言此可謂明于事勢矣城

 東故城言漢將灌嬰所築也江中有節度石三段廣

 百步高五六丈是西陽武昌界分江于斯石也又東

 得次浦案近刻訛作又得東五丈又得次浦江浦也東逕五磯北有五