Page:Sibu Congkan0300-酈道元-水經注-12-12.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 天子所未聞也邪階水又西北注于東江江水又西

 逕始興縣南又西入曲江縣邸水注之水出浮岳山

 山躡一處則百餘步動若在水也因名浮岳山南流

 注于東江東江又西與利水合水出縣之韶石北山

 南流逕韶石下其高百仞廣圓五里兩石對峙相去

 一里小大略均似雙闕名曰韶石古老言昔有二仙

 分而憩之自爾年豐彌厯一紀利水又南逕靈石下

 靈石一名逃石高三十丈廣圓五百丈耆舊傳言石

 本桂林武城縣案林近刻訛作陽因夜迅雷之變忽然遷此