Page:Sibu Congkan0308-劉知幾-史通-4-4.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不顯符應六曰考覈雖讜義理非精七曰妖祥

可知寢嘿無說八曰不循經典自任胷懐

志云史記周威烈王二十三年九鼎震是嵗韓

魏趙簒晉而分其地威烈王命以為諸侯天子

不恤同姓而爵其賊臣天下不附矣按周當戰

國之世微弱尤甚故君疑竊斧臺名逃責正比

夫泗上諸侯附庸小國者耳至如三晉跋扈欲

為諸侯雖假王命實由已出譬夫近代莽稱安

漢匪平帝之至誠卓𭈹太師豈献皇之本願而